فوریه 2021

فلزیاب مغناطیسی تغییرات زمین

توسط |2021-02-23T16:07:35+03:30فوریه 23rd, 2021|فلزیاب|

در زمین های الوده که مواد معدنی و منابع متفاوت یا فلزات گوناگون وجود دارد شرایط میدان های مغناطیسی ترکیبی و تبدیلی پدید می آید و این میدان های مغناطیسی عامل ایجاد واکنش بر روی [...]