اکتبر 2020

فلزیاب مغناطیسی شدت جریان

توسط |2020-10-29T13:33:05+03:30اکتبر 29th, 2020|فلزیاب|

در فلزیاب مغناطیسی زمانیکه شدت جریان ولتاژ در سر جستجوگر افزایش یافته یا در شرایطی قرار بگیرد که توان حساسیت برای تغییر فاز بر روی فلزات زیاد باشد امکان تغییر فاز یا خطا بر روی [...]