ژانویه 2022

فلزیاب تاثیر مغناطیس منابع

توسط |2022-01-10T17:21:40+03:30ژانویه 10th, 2022|فلزیاب|

سنگ ها و کانیها و مواد معدنی و منابع در صحنه کار میتواند بر روی یکدیگر اثر مغناطیسی یا جریان جابجایی الکترونی را داشته باشد و بار الکتریکی مثبت و منفی منابع بر روی یکدیگر [...]