مارس 2022

فلزیاب پاسخ به ذرات مزاحم

توسط |2022-03-27T20:15:47+04:30مارس 27th, 2022|فلزیاب|

فلزیاب پاسخ بدون هدف زمانیکه میدان مغناطیسی یا فرکانسی از سرجستجوگر یابنده منتشر میگردد و با منابع و موانع برخورد میکند بطور طبیعی میدان مربوط به دیگر منابع و موانع به سمت سرجستجوگر یابنده باز [...]