ژانویه 2023

فلزیاب انتشار مغناطیس و فرکانس در تشخیص میدان بار الکتریکی

توسط |2023-01-13T20:27:01+03:30ژانویه 13th, 2023|فلزیاب|

یابنده مغناطیسی چون در انتشار مغناطیس با بار الکتریکی منفی را دارد اهداف و فلزات دارای میدان منفی را نسبت به فلزات و اهداف با بار الکتریکی مثبت بهتر تشخیص می دهد و فلزات یا [...]