نوامبر 2020

فلزیاب حالت معدلگیری انباشتگی

توسط |2020-11-24T10:42:50+03:30نوامبر 24th, 2020|فلزیاب|

فلزات یا منابع میتوانند شرایطی را برای سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب ایجاد نماید که سیستم یابنده از تشخیص آنها خودداری نماید یا ان هدف یا فلزات در دید سیستم یابنده [...]