می 2021

فلزیاب نویز پاسخ

توسط |2021-05-29T21:32:41+04:30می 29th, 2021|فلزیاب|

فلزیاب به نسبت شرایط نویز دارای پاسخ صحیح یا ناصحیح از خود میگردد و نویزهای غیر ضروری یا نویز مزاحم میتواند از مواد معدنی یا منابع صحنه کار باشد و نویز و پارازیت ها غیر [...]