دسامبر 2022

فلزیاب مغناطیسی محیط زمین

توسط |2022-12-13T17:18:17+03:30دسامبر 13th, 2022|فلزیاب پالسی|

زمین آلوده و تغییرات لایه های زمین بر روی جریان مغناطیس اثر مستقیم میگذارد از آنجا که میدان مغناطیس زمین و بیشتر منابع میدان مغناطیس با بار الکتریکی منفی دارند و در میدان مغناطیس سرجستجوگر [...]

دسامبر 2020

تست فلزیاب با سرجستجوگر ثابت

توسط |2020-12-23T09:45:55+03:30دسامبر 23rd, 2020|فلزیاب|

تست فلزیاب مغناطیسی با سرجستجوگر ثابت توان عمق و ثبات آنرا اشکار نمی نماید و سرجستجوگر یا کوئل یا لوپ یا سنسور مغناطیسی را بر روی زمین یا تخت سنگ ثابت نگهدارید و فلز را [...]