دسامبر 2023

فلزیاب اصول عملی

توسط |2023-12-03T12:38:07+03:30دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب|

اصول عملی کار یک فلزیاب پیشرفته یا یابنده پیشرفته در این است که شرایط طراحی مدار آن فلزیاب یا یابنده خصوصیات آشکار سازی میدان فلزات را داشته باشد و مهمتر این است که یک فلزیاب [...]

آگوست 2023

فلزیاب انتخاب فلز مورد نظر

توسط |2023-08-07T21:40:06+04:30آگوست 7th, 2023|فلزیاب|

انتخاب فلز یا هدف در هر نوع یابنده تفکیک دار یا فلزیاب تفکیک دار با تعیین تنظیمات در عدد وی دی ای در ادیت به انجام میرسد که این نوع تفکیک و تبعیض فلز مورد [...]