ژانویه 2023

فلزیاب تفکیک خاص میدان

توسط |2023-01-22T20:51:49+03:30ژانویه 22nd, 2023|فلزیاب|

هر نوع فلز یا منبع یا جسم یا مواد و مواد معدنی و منابع دارای شرایط میدان مربوط شکل گرفته از انرژی و حرارت و تشعشع یا فرکانس خاص خود میباشد که همان شرایط خواص [...]