سپتامبر 2022

موج سه بعدی طلا در فلزیاب فرکانسی

توسط |2022-09-23T09:17:51+03:30سپتامبر 23rd, 2022|دسته‌بندی نشده|

فلزیاب فرکانسی موج سه بعدی فرکانسی طلا فلزات دیا مغناطیس فلز شور شده بخصوص طلا دارای جریان میدان فرکانس منظم در انتشار مداوم است و با وجود میدان های الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت [...]

اکتبر 2021

فلزیاب جریانات ایجاد خطا

توسط |2021-10-14T21:54:02+03:30اکتبر 14th, 2021|فلزیاب|

جریانات فشار نیرو های مغناطیسی یا فرکانسی که از شرایط منابع متفاوت در یک صحنه کار پدید آید میتواند بر حوزه اطراف خود نیرو وارده نموده ترکیب شده یا تبدیل گردد و میزان حجم فشار [...]