دسامبر 2023

فلزیاب مغناطیسی تشخیص جداسازی خطا زمین

توسط |2023-12-09T15:18:59+03:30دسامبر 9th, 2023|فلزیاب|

سیستمهای مغناطیسی مانند فانکشن ژنراتور یا سیستمهای با موج مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار یا ردیاب مغناطیسی (مکان یاب دوربرد مغناطیسی) است که برای [...]

مارس 2023

آگوست 2020

فلزیاب طلا نیرو بالاتر

توسط |2020-08-04T11:29:48+04:30آگوست 4th, 2020|فلزیاب|

فلزیاب یا رادار زمینی دستی برای تفکیک طلا باید دارای شرایط دقت در جداسازی همه فلزات و منابع از هم باشد و طلا خالص یا طلا صحیح استحصال یا طلا شور شده در ساختمان مولکولی [...]