دسامبر 2023

فلزیاب یون طلا

توسط |2023-12-03T14:30:48+03:30دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب|

هر منبع و فلز و جسمی یون خاص یا نزدیک به هم را دارد چون دارای الکترون است و دارای یون نیز میباشد ولی این به میدان پذیر بودن یا میدان گذار یا میدان اثر [...]

فلزیاب تفکیک میدان طلا

توسط |2023-12-03T14:09:15+03:30دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب|

فلزیاب یا یابنده از هر نوع که باشد طبق اصول علمی باید در حین تست قدرت تفکیک و تبعیض فلزات را داشته باشد بویژه توان تفکیک و تبعیض طلا را در عمق داشته باشد

فلزیاب اصول عملی

توسط |2023-12-03T12:38:07+03:30دسامبر 3rd, 2023|فلزیاب|

اصول عملی کار یک فلزیاب پیشرفته یا یابنده پیشرفته در این است که شرایط طراحی مدار آن فلزیاب یا یابنده خصوصیات آشکار سازی میدان فلزات را داشته باشد و مهمتر این است که یک فلزیاب [...]

آگوست 2023

فلزیاب انتخاب فلز مورد نظر

توسط |2023-08-07T21:40:06+04:30آگوست 7th, 2023|فلزیاب|

انتخاب فلز یا هدف در هر نوع یابنده تفکیک دار یا فلزیاب تفکیک دار با تعیین تنظیمات در عدد وی دی ای در ادیت به انجام میرسد که این نوع تفکیک و تبعیض فلز مورد [...]

فلزیاب طراحی عمق شعاع

توسط |2023-08-03T19:57:00+04:30آگوست 3rd, 2023|فلزیاب|

نوع طراحی مدار و چیدمان قطعات و شکل ترکیب قطعات و ارتباطات بین قطعات که طراح در زمان طراحی در نظر میگیرد موقعیت عمق و شعاع را تعیین مینماید و این اصولی است که طراح [...]

جولای 2023

نمایش مطالب بیشتر