پراکندگی میدان مغناطیس با دیا مغناطیس

توسط |2022-11-08T14:16:01+03:30نوامبر 8th, 2022|فلزیاب|

هر نوع جریان دیا مغناطیس با بار الکتریکی مثبت میتواند شرایط مغناطیس و میدان های دارای بار الکتریکی منفی را از دید خود حذف نموده یا در اصل پراکنده نماید که در جریان فلزات مانند طلا و نقره و مس و آلومینیوم که دیا مغناطیس هستند و دارای میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت میباشند در زمان برخورد با میدان های مغناطیسی یا میدان با بار الکتریکی منفی حالت غیر متمرکز در جریان جذب بین میدان ها پدید میاید و در اصل مغناطیس توسط جریانات دیا مغناطیس در میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت دور دفع یا پراکنده شده و حالت متمرکز در جذب بین این دو میدان پدید نمیاید که مغناطیس بتوان وارد میدان طلا و نقره و مس و آلومینیوم شود و میدان مغناطیس با میدان طلا و نقره و مس و آلومینیوم ترکیب و تبدیل گرفته و مغناطیس بر میدان طلا و نقره و مس و آلومینیوم غالب شود و یک عامل این جریان تفاوت بین فشار میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت در وضعیت الکترو استاتیک در فلزات دیا مغناطیس فلز شور شده است که مغناطیس را دور یا دفع یا میدان غیر متمرکز شکل می دهد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.