فلزیاب مغناطیسی محیط زمین

توسط |2022-12-13T17:18:17+03:30دسامبر 13th, 2022|فلزیاب پالسی|

زمین آلوده و تغییرات لایه های زمین بر روی جریان مغناطیس اثر مستقیم میگذارد از آنجا که میدان مغناطیس زمین و بیشتر منابع میدان مغناطیس با بار الکتریکی منفی دارند و در میدان مغناطیس سرجستجوگر خود جریان بار الکتریکی منفی دارند که از ترکیب ولتاژ پدید میاید و بار الکتریکی منفی زمین و سرجستجوگر یابنده مغناطیسی یا آنتن ردیاب مغناطیسی بر همدیگر نیرو وارد نموده و جریانات متفاوتی را میتوانند شکل دهند که وضعیت نامناسب در تشخیص ردیاب مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی در پاسخ اشتباه پدید آید و محیط زمین خود ایجاد کننده اختلاف در حرکت میدان مغناطیس سرجستجوگر میگردد و بار الکتریکی منفی زمین و میدان مغناطیس سرجستجوگر زمانیکه بر هم فشار وارد مینمایند موجب میگردند که این فشار وارده بر هم حالت استاتیک منظم آمپر ولتاژ سرجستجوگر را تغییر داده و به بزند و پاسخ اشتباه شکل میگیرد و یابنده مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار و …. یا ردیاب مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور ها یا ان دسته که با شکل موج مغناطیسی عمل مینمایند با این فراینده خطا از محیط زمین روبرو هستند و نمیتوانند این شرایط اختلاف را از دید خود برای تشخیص هدف اصلی از منابع دیگر جداسازی نمایند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.