فلزیاب مغناطیسی دلیل شبه آهنربا

توسط |2023-01-18T20:47:52+03:30ژانویه 18th, 2023|فلزیاب مغناطیسی|

یکی از دلایل عمومی مشابه بودن یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور یا سیستمها با شکل موج مغناطیسی با آهنربا در این است که هر دو دارای میدان مغناطیس هستند و آهنربا و یابنده های مغناطیسی تمایل به جذب و تشخیص فلزات آهنی و یونیزه شده را دارند و فلزات غیر آهنی یا غیر مغناطیس مانند طلا و نقره یا فلزات دیا مغناطیس را آهنربا جذب نمینماید و یابنده های مغناطیسی نیز جریان تشخیص میدان طلا و نقره و فلزات دیا مغناطیس در روش حرکتی در عمق ندارد و واکنش درستی به یابنده های مغناطیسی به طلا و نقره و فلزات دیا مغناطیس ندارد و یابنده مغناطیسی توان تشخیص فلزات آهنی و یونیزه یا پوسیده شده را ندارد و آهنربا نیز نمیتواند در جذب فلزات آهنی و یونیزه شده تفاوتی را تشخیص دهد و آهنربا نیز هر دو نوع فلزات یونیزه یا اکسید یا پوسیده یا آهنی را جذب مینماید و بین آن فلزات یا منابع که جذب آهنربا میشوند را تشخیص نمی دهد و در یابنده مغناطیسی یا جذب در آهنربا نمیتوان متوجه شد که این فلز یا منبع که یابنده مغناطیسی یا آهنربا آنرا جذب مینماید از کدام دسته فلزات آهنی یا ترکیبی و آلیاژی آهنی است و این وضعیت اشتراک در نحوه کار آهنربا با یابنده مغناطیسی است و شرایط میدان مغناطیسی و اصول خواص مغناطیسی در یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی و وی ال اف و تی ار و ….. حاکم است و یک عامل توان پایین تشخیص در یابنده مغناطیسی یا ردیاب مغناطیسی یا آن دسته که از شکل موج مغناطیسی بهره میبرد حالت جریان خواص مغناطیسی در عملکرد آنها میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.