فلزیاب مغناطیسی تفاوت ذرات با هدف

توسط |2023-01-11T19:11:27+03:30ژانویه 11th, 2023|فلزیاب مغناطیسی|

فلزیاب های مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی فقط میتوانند تشخیص دهند که یک منبع غیر آهنی یا آهنی است البته میتوان ابراز نمود که یابنده مغناطیسی یا فلزیاب های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و …. یا ردیاب مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور یا سیستمهای با موج مغناطیسی به جریان میدان ها که دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی است در عمق کم پاسخ میدهد ولی در عمق زیاد توان ندارد و جریان تشخیص خطا منابع هم شکل را هم ندارند و هر عاملی یا منبعی یا کانی و سنگی میتواند دارای جریان میدان با بار الکتریکی منفی یا بار الکتریکی مثبت باشد که عامل واکنش در فلزیاب های مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی گردد و فلزیاب های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار و …… یا یابنده مغناطیسی اهداف را با دقت خلوص نسبت به درجه ترکیب آلیاژی یا بافتی را بصورت جداگانه از یکدیگر برای تفکیک واقعی ندارند و یابنده مغناطیسی توان تشخیص جریان میدان ها مربوط به ذرات مزاحم از میدان هدف مورد نظر را نیز ندارد و فلزیاب های مغناطیسی یا یابنده مغناطیسی فقط فرق بین فلز آهنی با فلز غیر آهنی یا فلز مغناطیسی از فلز غیر مغناطیسی را در نهایت تشخیص میدهد و بین هدف واقعی و ذرات را که ترکیب پاسخ میدانی شبه هم دارند را با دقت بالا مشخص نمیکنند یا اهداف همگن یا هم شکل را از یکدیگر تفکیک نمیکنند و این عدم تشخیص دقیق و منظم از شرایط مغناطیس در جداسازی طبق خواص مغناطیسی در یابنده مغناطیسی یا فلزیاب های مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا وی ال اف یا تی ار و …. یا ردیاب مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور یا سیستمهای با موج مغناطیسی میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.