فلزیاب مغناطیسی اثر تغییر فلزات بر پاسخ

توسط |2022-11-09T07:30:15+03:30نوامبر 9th, 2022|فلزیاب مغناطیسی|

یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار و …. یا ردیاب مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور یا سیستم با موج مغناطیسی فلزات آهنی یا ان دسته از فلزات و منابع که دچار تغییرات میدانی شده یا میدان پذیر میشوند و میدان مغناطیسی زمین بر روی انها اثر میگذارد و تغییر حالت داده یا یونیزه و پوسیده یا مغناطیس میشوند را راحت تر تشخیص میدهند و یک دلیل ان وجود جریان پذیری از مغناطیس در این دسته فلزات است که همین یک عامل خطا است زیرا خیلی از منابع و فلزات شبه جریان میدان های دیگر شده چون میدان اولیه خود را از دست داده اند و فلزات یا منابع و مواد میدان پذیر یا فلزات پوسیده یا منابع دارای تغییر حالت شیمیایی خصوصیات ترکیبی را خواهد داشت که موقعیت تشخیص با انحراف در ایجاد فاز یا جابجایی میدان ها برای یابنده مغناطیسی یا فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی یا فلزیاب وی ال اف یا فلزیاب تی ار و …. یا ردیاب مغناطیسی یا فانکشن ژنراتور یا سیستم با موج مغناطیسی با شرایط شبه یک هدف را ایجاد مینمایند و تحلیل مدار این دسته یابنده های مغناطیسی میتواند منابع دیگری را بجای هدف اصلی تشخیص دهند و این جریان خطا در تفاوت تفکیک در تشخیص مربوط به سیستم های یابنده ای میباشد که با انتشار مغناطیس بخصوص با بار الکتریکی منفی با جریان ایجاد ولتاژ و شکل موج مغناطیسی عمل مینماید و در نظر باید داشت که طلا و نقره و فلزات دیا مغناطیس فلز شور در شرایط حالت مغناطیسی یا یونیزه یا پوسیده شدن قرار نمیگیرند پس پاسخ خوبی به یابنده های مغناطیسی در عمق نمیدهند

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.