فلزیاب مدارات طراحی با اصول رادار فرکانسی

توسط |2023-03-02T21:07:50+03:30مارس 2nd, 2023|فلزیاب فرکانسی|

انتشار فرکانس از طریق مدارات مربوط به رادار فرکانسی از نظر کار کردن متفاوت از مدارهای دیگر انتشار دهنده فرکانسی در امورات دیگر است  و مدارات رادار فرکانسی در انتشار فرکانس دارای میدان های خاص خود در انتشار میباشد و اصول انتشار فرکانس مربوط به مدار رادارها دارای میدان های ویژه خاص است و مدار رادار فرکانسی دارای میدان ها با بار الکتریکی مثبت در انتشار است که همین میدان ها با بار الکتریکی مثبت یکی از عوامل قدرت عملکرد رادار فرکانسی یا فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا رادار نفوذ کننده به زمین یا معدن یاب از نوع فرکانسی در تفکیک و تبعیض اهداف یا فلزات یا طلا و نقره از یکدیگر میگردد و فلزیاب یا هر نوع آشکار ساز میدان فلزات و طلا و نقره که با اصول مدارات رادار با فرکانس پایین طراحی میگردد قدرت نفوذ بالایی در تفکیک و تبعیض هدفها بخصوص طلا و نقره در عمق را دارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.