فلزیاب فرکانسی و مغناطیسی انتشار فرکانس مغناطیس

توسط |2022-11-07T20:07:41+03:30نوامبر 7th, 2022|فلزیاب|

در صورتیکه یابنده مغناطیسی باشد میدان مغناطیس با میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی منفی را منتشر نموده فقط میتواند حالت خواص میدان مغناطیسی و غیر مغناطیسی فلزات و منابع را تشخیص دهد که مغناطیس توان نفوذ به عمق زیاد برای تفکیک فلزات بخصوص طلا ندارد و یک عامل ان ایجاد ترکیب و اختلاف مغناطیس منتشره از یابنده مغناطیسی با دیگر میدان ها و میدان مغناطیس زمین میباشد و یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با مدار فرکانسی در اصل فرکانس با میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت منتشر نموده که با تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم توان تشخیص و جداسازی هر نوع فلز یا منبع و منابع را مجزا بنابر خواص فرکانسی داشته و توان نفوذ به عمق زیاد برای تفکیک انواع فلزات بخصوص طلا و نقره را داشته و این هم به دلیل میدان فرکانس با ترکیب با میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت است که بر مغناطیس زمین و دیگر میدان ها مسلط میگردد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.