فلزیاب فرکانسی نفوذ میدان الکترو مغناطیس

توسط |2023-07-03T11:38:47+04:30جولای 3rd, 2023|فلزیاب فرکانسی|

مدار رادار فرکانسی یا هر نوع یابنده فرکانسی بصورتی طراحی  میگردد که در انتشار فرکانس دارای میدان الکترومغناطیس قوی با بار الکتریکی مثبت بالا به نسبت میدان الکترومغناطیس ضعیف با بار الکتریکی منفی باشد که توان قدرت حرکت منظم در حرکت و نفوذ برای تفکیک و تبعیض هواپیما و اهداف و فلزات و طلا و نقره را داشته باشد و این حالت یکی از خواص مدارات طراحی شده طبق اصول رادار فرکانسی است و وضعیت انتشار فرکانس از محدوده فرکانس پایین تا فرکانس بالا در مدارات رادار فرکانسی این شرایط خاص را در همراهی میدان الکترومغناطیس قوی با بار الکتریکی مثبت بالا را داشته که طبقه میدان الکترومغناطیس متفاوت  را دارد و البته این وضعیت که میدان الکترومغناطیس قوی با بار الکتریکی مثبت بالا شکل میگیرد مرتبط با ترکیب انرژی و حرارت و تشعشع در مدارات رادار فرکانسی میباشد و خطوط الکترون مثبت در پدید آمدن میدان الکتریکی مثبت این حالت را برای ترکیب میدان الکترومغناطیس قوی با بار الکتریکی مثبت بالا شکل می دهد و این وضعیت میدان الکترومغناطیس قوی با بار الکتریکی مثبت بالا فشار وارده به عمق زمین را در فلزیاب فرکانسی یا یابنده فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم ایجاد مینماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.