فلزیاب فرکانسی میدان خاصیت بار الکتریکی مثبت نفوذ عمق

توسط |2022-11-29T12:01:40+03:30نوامبر 29th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

خاصیت حرکت فرکانس به دلیل شرایط میدان های الکتریکی با بار الکتریکی مثبت با توان بالا و میدان مغناطیس با بار الکتریکی منفی بسیار پائین که میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت را شکل می دهند میتواند جریان ثبات نسبت به دیگر میدان های مغناطیسی یا میدان های ضعیف را داشته و این میدان های مربوط به منابع دیگر را تحت فشار در تغییرات طبق میدان خود فرکانس قرار دهد و یکی از عوامل ثبات در عدد وی دی ای در ادیت در یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع فرکانسی که میتواند فلزات بخصوص طلا را در عمق بگیرد همین شرایط مربوط به نوع میدان های الکتریکی و مغناطیسی مستقل پدید آمده از انرژی و تشعشع سوار بر هم میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.