فلزیاب فرکانسی فرکانس نور

توسط |2022-11-16T11:04:52+03:30نوامبر 16th, 2022|فلزیاب|

هر منبع و جسمی دارای شرایط مولکولی است و هر مولکول دارای انرژی است و انرژی حرارت شکل می دهد و حرارت تشعشع پدید میاورد و مجموع انرژی و حرارت و تشعشع در اصل فرکانس را شکل می دهند از انجا که هر مولکول الکترون را دارا است و حرکت الکترون ها که دارای بار الکتریکی میباشد در حرکت چرخشی در لایه ها به دور اتم ایجاد کننده انرژی و میدان الکتریکی است و جابجایی ذرات بار الکتریکی الکترون ها در حرکت چرخشی ایجاد انرژی نیز مینماید و سپس ترکیب میدان های الکتریکی به نسبت میزان جریان بار الکتریکی خود میدان مغناطیس قوی با بار الکتریکی منفی بالا یا میدان مغناطیس ضعیف با بار الکتریکی منفی را شکل می دهد و در صورتیکه بار الکتریکی مثبت میدان الکتریکی بالا باشد در ترکیب با میدان مغناطیس ضعیف با بار الکتریکی منفی پایین میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت شکل می دهد و اگر بار الکتریکی منفی میدان الکتریکی بالا باشد در ترکیب با میدان مغناطیس قوی با بار الکتریکی منفی بالا میدان الکترومغناطیس با بار الکتریکی منفی شکل می دهد و از انجا که میدان الکترومغناطیس با جریان انرژی پدید میاید در کل میتوان ابراز نمود تجمیع میدان الکترومغناطیس تحت شرایط فشار بر همدیگر نور را پدید میاورد و در اصل نور پدید آمده از میدان الکترومغناطیس شکل گرفته از فرکانس که تحت شرایط انرژی پدید میاید در نتیجه ذات میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت رادار فرکانسی یا یابنده یا فلزیاب فرکانسی دارای جریان انرژی و حرارت و تشعشع است که میتواند ذرات بار الکتریکی تجمیع شده با موج فرکانسی در وضعیت سه بعدی در اشعه را برای شکل گیری نور را در انتشار برای بازتاب در جهت تشخیص توسط سنسور نوری حرارتی را نیز پدید آورد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.