فلزیاب فرکانسی شباهت میدان طلا و میدان استیل

توسط |2022-11-22T08:17:55+03:30نوامبر 22nd, 2022|دسته‌بندی نشده|

استیل هیچ شباهت ساختاری از نظر نوع ترکیب میدانی و جریان الکترونی با طلا ندارد الکترون و میدان استیل منفی است و الکترون طلا مربوط به میدان طلا بار الکتریکی مثبت است پس ارتباطی از نظر میدانی و بازتاب میدان بین طلا و استیل وجود ندارد زیرا نوع مولکول جریان مواد بکار رفته در استیل ارتباطی به طلا ندارد و استیل در بهترین شرایط که از نوع استیل نگیر هم باشد و آهنربا انرا جذب نکند شرایط ترکیب نیکل و کروم و تیتانیوم و پودر فولاد یا فولاد در ان بکار برده شده است و میدان بازتاب استیل با شرایط الکترون منفی پراکنده است و ذات استیل در بهترین شرایط نگیر هم در دسته فلزات آهنی با بار الکتریکی منفی قرار میگیرد ولی طلا در ترکیب فلزات دیا مغناطیس یا غیر مغناطیس با الکترون دارای بار الکتریکی مثبت است و مولکول طلا ذات ساختار پایدار داشته و الکترون طلا وضعیت پراکندگی نمیگیرد و یک دلیل ان ترکیب میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت در حالت جابجایی الکترون میدان طلا در وضعیت متمرکز پیوسته است و تحت فشار مغناطیس قرار نمیگیرد و فلزیاب فرکانسی میتواند با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم مجزا بازتاب میدان طلا را از میدان استیل جداسازی نماید و تست استیل در عمق هیچ ارتباطی به توانایی ان فلزیاب یا یابنده به تفکیک طلا در عمق ندارد و یابنده یا فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب در نوع فرکانسی بنابر عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم خود طلا را در عمق تفکیک مینماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.