فلزیاب فرکانسی رادار فرکانسی نور مادون قرمز فرکانس

توسط |2022-10-29T16:20:01+03:30اکتبر 29th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

ذاتاً موقعی که انرژی حالت میگیرد در اصل حرارت و تشعشع نیز پدید میاید و در همین موقعیت میدان های الکتریکی و مغناطیسی نیز در حرکت الکترون ها به نسبت بار الکتریکی منفی و مثبت شکل میگیرد و میدان الکترو مغناطیس نیز ایجاد میگردد و انرژی ایجاد شده حرارت پدید میاید و از حرارت تشعشع شکل می دهد که ترکیبی میدان ها تحت فشار در طبقات حرکت الکترونی میتواند مادون قرمز را نیز شکل دهد که خود نور است حال میدان های الکترو مغناطیس که بر یکدیگر فشار وارد میکنند و ترکیب و تبدیل میشوند میتوانند حاصل نور را ایجاد نمایند زیرا ذرات بار الکتریکی میدان های الکترو مغناطیس پدید آمده هم انرژی دارد و هم حرارت و تشعشع دارد و در ذات جریان فرکانس خود نور وجود دارد و زمانیکه تجمیع و فشار نیرو الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت در حرکت فرکانس شکل میگیرد میتواند تبدیل به نور قابل مشاهده گردد ولی ذرات منتشر ان قابل رویت نمیباشد و در جریان شکل گیری میدان ها خصوصیات مربوط به فرکانس است که میتواند نور در حالت های گوناگون شکل دهد و رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم در جریان انتشار خود مادون قرمز و نور را دارا است ولی چون تجمیع پر فشار نیرو از ولتاژ در انرژی در حالت مرحله نهایی در انتشار انتن یا سرجستجوگر رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی قرار داده نمیشود نور در حالت قابل رویت ایجاد نمیگردد و برای همین امر که توان بالا برد در جریان حرکت مادون قرمز و نور متعلق به فرکانس اصلی از جریان مادون قرمز برای ایجاد میدان مشترک الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت بهره برده میشود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.