فلزیاب فرکانسی رادار فرکانسی سرعت فرکانس در غالب میدان

توسط |2022-11-22T17:39:16+03:30نوامبر 22nd, 2022|فلزیاب فرکانسی|

فرکانس مربوط به سیستمهای که جریان شکل گیری آنها در طبقات رادار عمل مینماید به دلیل جریان حرکتی ویژه ای که در طبقه مدارات راداری در میدان فرکانس که وضعیت میدان های الکترو مغناطیس بار الکتریکی مثبت شکل می دهد سرعت ویژه خود را حفظ مینماید و میدان های دیگر منابع توان ایجاد تغییرات در سرعت اولیه فرکانس را ندارند و میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت شکل گرفته از فرکانس دارای بار الکتریکی مثبت شکل گرفته از میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت و میدان بسیار ضعیف مغناطیسی با بار الکتریکی منفی باز هم شکل گرفته از تغییر بار الکتریکی مثبت در مدار است که تغییر به بار الکتریکی منفی شده است

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.