فلزیاب فرکانسی رادار فرکانسی تفکیک نفوذ

توسط |2022-11-25T23:58:59+03:30نوامبر 25th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

عمل نفوذ و حرکت در رادارهای فرکانسی و فلزیاب یا یابنده فرکانسی مشخص است که از جریان شکل دهی انرژی و تشعشع در مدار رادار فرکانسی و فلزیاب فرکانسی یا یابنده فرکانسی با خاصیت جریان انتقال میدان فرکانسی به همراه میدان های وابسته به فرکانسی که هم شکل و هم ردیف و هم عرض مرتبط به میدان فرکانس هستند انجام میگردد و در بازتاب مدار رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با تشخیص طبق تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم به انجام میرسد و میتوان ابراز نمود این انرژی و تشعشع در ذات خود که دارد میدان فرکانس شکل می دهد میدان های الکتریکی با بار الکتریکی مثبت و میدان مغناطیسی ضعیف با بار الکتریکی منفی پایین را هم پدید میاورد و زمانی که خود فرکانس شکل کامل را گرفته این میدان های الکتریکی و مغناطیسی نیز در محدوده انرژی و تشعشع مربوط به فرکانس با یکدیگر ارتباط ترکیب و تبدیل داشته و چون بار الکتریکی مثبت بالا توسط مدار رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی بوجود میاید و این ترکیب این دو میدان در درون میدان فرکانس شریان میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت را پدید میاورد که خود عامل نفوذ و حرکت و حذف دیگر میدان ها یا غالب شدن بر دیگر میدان ها میباشد و در جریان انتشار و بازتاب میدان فرکانس در رادار فرکانسی یا یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم یکی از عوامل ایجاد کننده تشخیص طلا و نقره و فلزات در عمق و اجسام در اسمان و هواپیماها همین عوامل مرتبط میباشد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.