فلزیاب فرکانسی رادار فرکانسی تغییرات الکترونی میدانی

توسط |2022-12-18T21:52:18+03:30دسامبر 18th, 2022|فلزیاب فرکانسی|

پدید ایجاد تغییرات الکترونی در دیگر منابع و فلزات و کانیها و سنگ ها و میدان های مشابه یا متضاد یا هواپیما ها یا اجسام توسط جریان میدان فرکانسی و میدان های شکل گرفته در درون میدان فرکانس شرایط ایجاد تغییرات و ترکیب و تبدیل و موقعیت بازتاب را حاصل مینماید و در اصل تغییرات در جریان الکترونی دیگر میدان ها برای ایجاد نیرو در بازتاب از خصوصیات رادار فرکانسی و فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی و معدن یاب و یابنده فرکانسی میباشد و جریان فرکانس رادار فلزیاب فرکانسی یا یابنده فرکانسی وارد هر میدانی میتواند بشود و توان عبور و بازتاب هر میدان برای اندازه گیری دارد و این از خاصیت باند و طبقه فرکانس میباشد و فرکانس رادار یا یابنده فرکانسی یا فلزیاب فرکانسی با میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت بر میدان های در وضعیت ایستا نیرو وارد نموده و میدان های مربوط به فرکانس با بار الکتریکی مثبت در زمان کوتاه و سرعت بالا میدان های دیگر تحت فشار قرار داده و غالب بر ان میدان ها میگردد و فرکانس رادار یا یابنده فرکانسی شرایط تغییرات در الکترون های مربوط به خود را در موانع یا فلزات ایجاد مینماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.