فلزیاب فرکانسی خطا اپراتور

توسط |2023-03-09T12:17:58+03:30مارس 9th, 2023|فلزیاب فرکانسی|

اپراتور یا کاربری که کار فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا رادار نفوذ کننده به زمین یا جی پی ار از نوع فرکانسی را یاد نگرفته باشد یا بلد نباشد در همان زمان تمرین هم خطا میکند و طلا و نقره یا هدف موررد نظر پنهان شده را پیدا نمی نماید و خطا در کار فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا رادار نفوذ کننده به زمین یا جی پی ار از نوع فرکانسی با تنظیمات عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم برای تفکیک طلا یا فلزات در عمق وجود ندارد زیرا در فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا رادار نفوذ کننده به زمین یا جی پی ار از نوع فرکانسی با تنظیمات ذکرر شده قابلیت و توان تشخیص خطا زمین و تعیین هدف اصلی یا طلا و نقره و فلزات در دسترس اپراتور یا کاربر است و خطا زمین را میتوان با تغییر تنظیمات در صحنه کار اصلی وجود دارد و اپراتور یا کاربر باید طبق اصول درست در دستورالعمل ها با فلزیاب یا یابنده یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا رادار نفوذ کننده به زمین یا جی پی ار جستجو نماید تا هدف اصلی یا طلا و نقره و هدف مورد نظر را از منابع دیگر که همشکل یا هم مکان با طلا یا نقره یا فلز مورد نظر است جداسازی نماید تا خطا زمین یا خطای اپراتوری مشخص گردد

 

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.