فلزیاب فرکانسی تغییر تنظیمات پاسخ مشترک حتی در یک نقطه

توسط |2022-10-26T11:48:37+03:30اکتبر 26th, 2022|فلزیاب|

بعد از اینکه عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم را تعیین نموده و مختصات یابی کامل انجام دادید و همه زاویه ها ال و نقاط دیواره خارجی و داخلی و مقابل هدف را تعیین نمودید و سپس برای تشخیص خطای اپراتوری یا خطا زمین عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم را بنابر موضوعات در دستورالعمل ها تغییر داده و دو باره مختصات یابی نمایید و حتی در یکی از نقاط زاویه ها ال و نقاط دیواره خارجی و داخلی و مقابل هدف پاسخ مشترک یا واکنش به محدوده ای داشتید که با وی دی ای مورد نظر در ادیت و ترشهولد سطح و حجم داشتید این خطا زمین یا خطای اپراتوری است و بهتر است برای تشخیص خطا زمین یا خطا اپراتوری عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم تغییر دهید و دوباره مختصات یابی نمایید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.