فلزیاب شرایط تشخیص در عمق حذف ذرات

توسط |2022-10-20T12:53:34+03:30اکتبر 20th, 2022|فلزیاب|

آشکار سازی در یابنده با تشخیص فلزات و طلا و اهداف مشخص میگردد و نحوه کار یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با تنظیمات و نوع تشخیص مدار آن که با تشخیص فرکانس یا مغناطیس عمل مینماید ارتباط دارد و یابنده مغناطیسی در تشخیص فلزات بخصوص طلا در عمق توانائی ندارد و ذرات مزاحم را نیز حذف نمی نماید که این شرایط تشخیص وضعیت عملکرد مغناطیس است و فرکانس و تنظیمات بکار برده در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب یا یابنده فرکانسی که عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم را دارا است وضعیت جداسازی خواص فرکانسی را داشته و نوع میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی ایجاد شده از میدان فرکانسی در حرکت پیوسته در جریان ارسال در مقطع فاصله زمانی به تعداد موجب میگردد بر دیگر میدان ها منابع و زمین و فلزات دیگر غالب گردد و در بازتاب برگشت شرایط تغییرات در عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم وضعیت نوع هدف یا طلا یا فلز تعیین شده را مشخص نموده و تفکیک نماید و همین عاملی میگردد که یابنده فرکانسی با تنظیمات ذکر شده بتواند طلا و فلزات را در عمق تفکیک نماید و ذرات مزاحم را از دید خود حذف نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.