فلزیاب رادار فرکانسی قانون معدلگیری جداسازی در خطا

توسط |2022-12-21T10:35:40+03:30دسامبر 21st, 2022|فلزیاب|

قانون معدلگیری در هر نوع فلزیاب یا یابنده یک مزیت بالا برای تشخیص اهداف با سیگنال تغییر یافته در بازتاب در اثر فشار جریان دیگر میدان هست ولی بعضی مواقع منابع دیگر هم میتوانند در حالت معدلگیری خود را شبه هدف اصلی در بازتاب نشان دهند که در رادار فرکانسی یا یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب میتوان با تغییر تنظیمات خطا پدید آمده از منابع دیگر در بازتاب در هم شکلی جداسازی نمود و قانون معدلگیری در همه رادارها یا یابنده ها و فلزیاب فرکانسی وجود دارد که توان تشخیص انرژی و میدان های فلزات در یک سطح نزدیک به هم را بهتر تشخیص دهد و از خطا جلوگیری نماید مانند جریان فلزات آلیاژی با خلوص بالا مثل طلا از عیار هیجده تا بیست و چهار را با وی دی ای پنجاه و پنج نشان می دهد و این حسن سیستم است که بتواند فلزات با میدان نزدیک به هم را بخوبی تشخیص دهد که این جریان نیز در موقعیت تغییرات زمین شبه هدف اصلی پدید میاید که با تغییر تنظیمات این خطا را میتوان بدست آورد کلاً خطا زمین از منابع هم جریان با فشار انرژی نزدیک به هدف است ولی با سطح متفاوت است برای همین با تغییر تنظیمات یک نقطه مشترک را میگیرد و خطا زمین ارتباطی به خطا سیستم ندارد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.