فلزیاب تشخیص و شکل گیری میدان ها در وضعیت مولکولی

توسط |2022-11-10T22:41:53+03:30نوامبر 10th, 2022|دسته‌بندی نشده|

در جریان ترکیب وضعیت مولکولی در منابع و مواد و مواد معدنی و اجسام و …… وجود اتم و حرکت نوترون و پروتون و بعد الکترون ان میباشد که حرکت الکترون به دور اتم با بار الکتریکی انرژی و تشعشع را پدید میاورد که از حالت انرژی وضعیت حرارت شکل میگیرد که عامل پدید امدن تشعشع در جریان فرکانس میگردد و میدان های الکتریکی شکل گرفته به نسبت جریان بارالکتریکی منفی یا بار الکتریکی مثبت بالا یا پائین میتواند میدان الکتریکی مثبت یا منفی با توان یا قدرت و بالا یا پائین را شکل دهد که فشار این میدان ها بر هم به نسبت جریان میزان بار الکتریکی وضعیت میدان های دیگر را حاصل نماید و سپس ترکیب این میدان ها به نسبت مثبت و منفی بودن بار الکتریکی میدان های مغناطیسی با بار الکتریکی منفی یا میدان الکتریکی با بارالکتریکی مثبت را پدید میاورند که در منابع دارای بار الکتریکی مثبت بالا بار الکتریکی منفی بسیار پائین نیز وجود دارد که چرخش الکترونی در حالت پدید امدن میدان ها میدان مغناطیس با بار الکتریکی بسیار ضعیف یا پائین در جریان میدان الکتریکی به نسبت میزان بالا بودن بار الکتریکی مثبت الکترون ها نیز شکل می دهد البته چرخش الکترون به دور خود نیز میدان های الکتریکی و مغناطیس بسیار پائین را پدید میاورد که میزان مغناطیس پدید امده از چرخش الکترون به دور خود به نوع بار الکتریکی الکترون وابسته به اتم را دارا است که فشار جریان پر نیرو هر کدام از میدان ها مانند میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی در پائین یا بالا بودن بار الکتریکی میتواند میدان الکترو مغناطیس با بار الکتریکی مثبت یا منفی را بوجود آورد و یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی و معدن یاب به نسبت توان مدار خود در انتشار میتواند این میدان ها را تشخیص داده و تفکیک نماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.