فلزیاب التراسونیک طراحی مدار مشترک

توسط |2023-02-07T16:29:52+03:30فوریه 7th, 2023|فلزیاب فرکانسی|

سنسورهای فرکانسی مانند سنسور التراسونیک با دارا بودن ارتباطات ایجاد شده توسط طراح به مدار اصلی رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی بنابر اتصال طبقاتی طبق اصول مدارات رادار با یکدیگر در انتشار و بازتاب هماهنگ میگردد و سنسورهای فرکانسی مانند سنسور فرکانسی التراسونیک با مدار اصلی رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی اشتراک میدانی در الکترومغناطیس با بار الکتریکی مثبت را به همراه خواهد داشت و مدار رادار فرکانسی یا یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب از نوع   فرکانسی  است که فرکانس اصلی را انتشار داده و فرکانس سنسنورهای فرکانسی مانند التراسونیک سوار یا مدوله بر روی فرکانس مدار اصلی یابنده فرکانسی یا رادار فرکانسی شده و همراه هم خطوط حرکتی را در شرایط دقیق برای حرکت و نفوذ را دارا میگردد و در اصل مدار اصلی رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی بصورتی طراحی میگردد که عملکرد سنسورهای فرکانسی کار خاص خود را در تشخیص و تفکیک و تبعیض به انجام رساند و بهره گیری از سنسورهای فرکانسی به نوع طراحی مدار متصل به ان دارد و در رادار فرکانسی یا یابنده فرکانسی از سنسور التراسونیک بهره میبرند تا توانایی فرکانس اصلی دارای قدرت بهتر برای حرکت و نفوذ و تشخیص و تبعیض و تفکیک در بازتاب را به همراه داشته باشد و از انجا که فرکانس پایین مربوط به یابنده یا فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدنی دارای قدرت حرکت و نفوذ به عمق زمین است فرکانس سنسورهای فرکانسی نیز به عمق زمین به همراه فرکانس اصلی مدار یابنده فرکانسی نفوذ خواهد نمود یا  فرکانس سنسورهای فرکانسی مانند سنسور التراسونیک سوار و همراه فرکانس مدار اصلی یابنده فرکانسی است و این فرکانس ها دارای میدان مشترک با هم میباشد میتواند طبق اصول حرکت فرکانس درر رادارها فرکانسی با فرکانس پایین به عمق زمین نفود نموده و جریان تشخیص و تفکیک و تبعیض را برای بازتاب طبق تنظیمات در عدد وی دی ای در ادیت و ترشهولد سطح و حجم  را فراهم آورد

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.