فلزیاب اسکنر تصویری انتقال داده مدار اصلی به نرم افزار

توسط |2023-07-16T21:02:54+04:30جولای 16th, 2023|فلزیاب تصویری|

نرم افزار سیستم یابنده اسکنر تصویری یا  اسکنر رادار زمینی دستی و یا  رادار نفوذ کننده به زمین یا جی پی ار یا فلزیاب اسکنر تصویری برای تفکیک و تبعیض هدف اصلی از تنظیمات مدار اصلی دستور میگیرد و تنظیمات مدار اصلی و نرم افزار قبل از تصویرگیری درست تعیین گردد در بازتاب میدان همان هدف تعیین شده در تنظیمات توسط مدار اصلی نیز قابل شناسایی است و مدار سیستم برای انتقال داده ها از میدان های بازتاب شده به نرم افزار بالاترین آمادگی را برای پاسخ دارا میگردد و تشخیص خواص فرکانسی میدان هدف تعیین شده که توسط مدار منتقل میگردد بهترین کیفیت را ایجاد میکند و چنین شرایط تفکیک و تبعیض مربوط به مدارات طراحی شده طبق اصول رادار با انتشار فرکانس پایین یا مولتی فرکانس میباشد  و بعد از تصویرگیری با تغییر تنظیمات یا فیلتر و آنالیز در نرم افزار شرایط تشخیص در جهت تفکیک و تبعیض هدف تعیین شده در تنظیمات با خواص فرکانسی از دیگر لکه رنگ ها یا اعداد وی دی ای پدید میاید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.