ردیاب خوراکی جیوه ای خطا تفاوت ذرات نمونه و هدف

توسط |2022-10-21T13:05:25+03:30اکتبر 21st, 2022|ردیاب خوراکی|

ردیاب خوراکی از نوع آنتنی یا شاقولی در قوانین مولکولیشن مربوط به استاتیک در مغناطیس عمل میکند در ردیاب خوراکی عمل جابجائی ذرات بار الکتریکی بین نمونه خوراک با هدف مورد نظر در حالت استاتیک به الکترو استاتیک انجام میشود ولی تغییرات طبقه جریان تغییر آلیاژ یا ترکیب مولکولی در جابجایی ذرات الکتریکی بین خوراک نمونه با هدف مورد نظر اگر دارای اختلاف یا تفاوت باشد در جابجایی ذرات بار الکتریکی مربوط به میدان الکتریکی اولیه میتواند ایجاد اختلاف در تشخیص نماید زیرا جابجایی ذرات بار الکتریکی میدان ها در حالت استاتیک با وجود مغناطیس در ردیاب خوراکی انجا میشود و تغییرات جریان بار الکتریکی حتی بین دو فلز هم نوع ولی با ترکیب آلیاژی یا ترکیب مولکولی در میدان بین خوراک نمونه با هدف میتواند ایجاد اختلاف در تشخیص نماید اگر شرایط خوراک نمونه متصل به ردیاب خوراکی از نظر ذرات با الکتریکی یکسان نباشد جریان تشخیص از بین میرود

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.