بهترین فرکانس برای طلای قدیمی

توسط |2023-01-16T12:34:42+03:30ژانویه 16th, 2023|فلزیاب فرکانسی|

بهترین فرکانس برای طلای قدیمی یا طلا جدید در حالت ترکیب طلا با خلوص بین عیار 18 تا 24 تفاوتی نمیکند و مفهومی ندارد و فرکانس در جریان حالت مولکولی فلزات و طلا و اجسام شرایط ثابت یا تغییر پذیر را دارد و فلزاتی مانند طلا که بار الکتریکی مثبت دارند حالت تغییر پذیری میدانی که شبه دیگر میدان ها شود را ندارد و برای همین یک عامل ثابت بودن فرکانس بازتابی طلا قدیمی یا جدید با عیار ذکر شده در همین است و برای طلا بخصوص بعد از استحصال در جریان طول زمان افزایش نیرو خواهند داشت و این از خصوصیات طلا که در طول زمان تحمل فشار مغناطیس زمین یا میدان های مغناطیسی یا دیگر میدان ها قرار نمیگیرد و میدان های دیگر را میدان طلا از خود دور میکند یا میدان های که بر میدان طلا وارد میشود جذب میدان طلا شده جریان میدان طلا که در درون میدان خود میدان الکتریکی با بار الکتریکی مثبت در حالت استاتیک را دارد حالت تغییرات شبه خود میدان طلا را به میدان وارد شده داده و شکل گرفته و دو باره با شکل میدان طلا به اطراف بازتاب میگردد و این ذات ارتعاشات اتمی و نوسانات اتمی و جریان نوترون و پروتون و الکترون طلا هست که میتواند وضعیت تعادلی در حفظ مولکول خود را داشته و یکی از عواملی میگردد که در طول زمان جریان میدان طلا تغییر نکند و وضعیت مولکولی طلا دچار بحران میدان پذیری برای ترکیب و تبدیل در جدا سازی پدید نیاید و بهترین فرکانس طلا جدید با بهترین فرکانس طلا قدیمی تفاوتی نمیکند فقط طلا قدیمی یا طلا که در زیر زمین قرار گرفته و عمری از ان گذشته باشد و از محل خود خارج نشده باشد محدوده ای وسیعی از اطراف خود را شبه خود مینماید

درباره نویسنده:

فلزیاب پیشتاز نزدیک به 30 سال در زمینه طراحی و تولید انواع مختلف دستگاه های فلزیاب ، طلایاب ، معدن یاب و رادار زمینی دستی فعالیت دارد و بصورت انحصاری این سیستم ها را تولید و عرضه مینماید.